1. Titularitat i finalitat d’aquest lloc web

 

Vostè ha accedit al lloc web de titularitat de la Federació Andorrana de Basquetbol (en el successiu, “FAB”), domiciliada a Baixada del Molí 31-35, AD500 Andorra la Vella (Principat d’Andorra), amb correu electrònic de contacte basket@andorra.ad i número de telèfon de contacte +376 890 361, inscrita al registre de societats amb número 24/2002, i amb número de registre tributari U-800104-F.

La FAB és una empresa pública que té com a objectiu la promoció i difusió de l’esport del bàsquet al Principat d’Andorra. El domini d’Internet www.andorra3x3athome.com, el qual permet l’accés a aquest lloc web, és propietat de la FAB.

Aquest lloc web va ser creat el mes de juliol 2020 per implementar la campanya de promoció 3X3 AT HOME24/2002

2. Acceptació dels termes i condicions d’ús d’aquest lloc web

 

L’accés a aquest lloc web comporta la plena acceptació per part dels seus usuaris dels termes i condicions d’ús establerts en aquest avís legal, dels termes i condicions particulars que s’apliquen a alguns dels serveis que s’ofereixen en aquest lloc web -els quals es complementen amb els establerts en aquest avís legal-, així com dels termes i condicions establerts en la política de privadesa que apareix en aquest lloc web (en el successiu, conjuntament, “els Termes i Condicions”). Tanmateix, els usuaris s’obliguen a fer un ús diligent d’aquest lloc web, amb subjecció a la legislació vigent, la bona fe i els bons costums, i sense contravenir la moral i l’ordre públic.

3. Reserva de la facultat de modificació d’aquest lloc web, i dels termes i condicions per al seu ús

 

La FAB es reserva la facultat d’efectuar, sense previ avís, en qualsevol moment, modificacions i actualitzacions de la configuració i presentació d’aquest lloc web, així com dels continguts inclosos en aquest.

4. Accés gratuït a aquest lloc web, registre d’usuaris i usuaris menors d’edat

 

Accés gratuït

L’accés a aquest lloc web, i la seva utilització, són gratuïts.

Usuaris menors d’edat

Per fer ús dels serveis que ofereix aquest lloc web, els menors d’edat hauran d’obtenir el permís dels seus pares, tutors o representants legals, que seran responsables de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec.

La FAB garanteix la protecció dels menors en matèria de continguts i activitats d’oci que s’incloguin en les pàgines d’aquest lloc web dedicades a informació i entreteniment infantil.

5. Drets i posicions jurídiques sobre els continguts que integren aquest lloc web Definició del terme “continguts”:

 

El terme “continguts” fa referència a tots els continguts que conformen aquest lloc web, entenent-se com a tals, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, el codi font, el disseny i l’estructura de navegació del lloc web, així com els signes distintius, les obres i produccions audiovisuals, les fotografies, els textos i les locucions que s’hi mostren.

Drets i posicions jurídiques sobre continguts incorporats per la FAB:

Els continguts d’aquest lloc web incorporats per la FAB són objecte de drets de propietat intel·lectual, drets de propietat industrial, drets d’imatge i/o drets o posicions jurídiques d’anàleg contingut econòmic de titularitat de la FAB o de tercers que li han atorgat les pertinents llicències d’ús o autoritzacions. Per tant, l’accés a aquest lloc web no atorga als usuaris cap titularitat ni dret d’ús sobre els referits continguts (mitjançant, entre d’altres, la seva reproducció, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic o transformació), excepte que la FAB o els tercers titulars dels drets i/o posicions jurídiques de què es tracti els ho autoritzin bé indicant-ho en aquest lloc web o mitjançant llicències d’ús o autoritzacions per escrit.

En cas que qualsevol usuari consideri que algun dels continguts d’aquest lloc web vulnera drets o posicions jurídiques de tercers, ho haurà de notificar immediatament a la FAB mitjançant l’adreça de correu electrònic basket@andorra.ad, per tal que se’n pugui analitzar i valorar el supòsit de què es tracti.

6. Responsabilitats

 

Conductes dels usuaris d’aquest lloc web:

La FAB no és responsable dels danys i perjudicis ni d’altres conseqüències que es derivin de l’incompliment per part dels usuaris dels Termes i Condicions.

Altres:

La FAB no és responsable dels danys i perjudicis ni d’altres conseqüències que es derivin de la indisponiblitat d’aquest lloc web o dels seus continguts per motius tècnics, de seguretat, control, actualitzacions o manteniment, o per errades degudes al servidor o a tercers intermediaris o proveïdors.

La FAB no és responsable dels danys i perjudicis causats als usuaris d’aquest lloc web per programes informàtics, virus o altres elements que escapin del seu control.

7. Dret d’exclusió

 

La FAB es reserva la facultat de denegar o suspendre, sense previ avís i de manera discrecional, en qualsevol moment i amb caràcter definitiu o temporal, l’accés a aquest lloc web a aquells usuaris que incompleixin els Termes i Condicions.

8. Cookies

 

Aquest lloc web utilitza cookies, és a dir, petits fitxers de dades que es generen en els ordinadors i en altres dispositius mòbils o electrònics des d’on els usuaris accedeixin a aquest lloc web, i que permeten, entre d’altres, obtenir informació sobre data i hora de l’entrada dels usuaris en aquest lloc web i sobre els continguts seleccionats pels usuaris, permetent així millorar la qualitat i seguretat del lloc web.

Concretament, la FAB utilitza cookies per facilitar la navegació per aquest lloc web i per obtenir una major eficàcia i personalització dels serveis que ofereix als usuaris. Les cookies utilitzades s’associen únicament amb un usuari anònim i el seu dispositiu, no proporcionen referències que permetin obtenir les seves dades de caràcter personal. Tampoc es poden llegir les cookies implantades en el seu dispositiu des d’altres servidors. La informació que la FAB analitza fent ús de les cookies és la direcció de protocol d’internet (IP) utilitzada per l’usuari, el tipus i versió del seu navegador, sistema operatiu i plataforma utilitzada per a la connexió, i la data i l’hora d’aquesta activitat.

Els usuaris poden impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de l’opció corresponent al seu navegador, tot i que la FAB els adverteix que la seva desactivació pot afectar el bon funcionament d’aquesta.

9. Legislació aplicable i jurisdicció

 

Els Termes i Condicions es regeixen per la legislació andorrana.

Els usuaris d’aquest lloc web es sotmeten a la jurisdicció andorrana, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que, conforme a Dret, els pogués correspondre.